Menu Content/Inhalt
Forside
BornBack - Rådgivning og Konsulentfirma

BornBach er et kompetent og uvildig rådgivnings- og konsulentfirma, der har specialiseret sig i Lavspændingsdirektivet, el-sikkerhed, og generel produktsikkerhed i forhold til EU-regler og som kan tilbyde sin hjælp inden for følgende områder:

• Gennemgang af tekniske dokumenter, der skal ligge til grund for at produkter lovligt kan markedsføres i Danmark.

• Gennemgang af de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der eventuelt kan være ved produkterne.

• Vejledende test ud fra gældende standarder og opgaver, som der ikke findes nogen standard for.

• Udfærdigelse af en EF-overenstemmelseserklæring.

Efter flere års arbejde inden for produktsikkerhed, yder BornBach bistand til virksomheder, producenter samt leverandører, der har brug for hjælp ved import eller salg og markedsføring af produkter i Danmark. Mine mange års arbejde i branchen har givet mig en god indsigt i og erfaring for hvilke faldgruber virksomheder, producenter og leverandører kan komme ud for, eksempelvis at produktet og dokumentation ikke er i overensstemmelse med hinanden og som herefter kan give problemer, når virksomhederne ønsker at markedsføre deres produkter.

BornBach yder endvidere inspektion af offentlige legepladser/legeredskaber, samt legeredskaber som er beregnet til privat brug.

 

Kontakt Info

Mobil: 61 16 01 58

Send mail til os

Kerneområder

Firmaets primære kerneområder er:

El-produkter
DS/EN 60

Legetøjsprodukter
DS/EN 71-1,2,3

Legepladsredskaber
DS/EN 1176-1: 2008
DS/EN 1176

Legeredskaber
DS/EN 71-8,9

Produktsikkerheds- direktivet